Marketing

Marketing

PR text:

Slobodná škola ponúka od septembra 2021 žiakom denného i domáceho vzdelávania pre 1.-9. ročník celostný rozvoj v inkluzívnom prostredí, kde je prvoradé dieťa, jeho tempo, potreby, záujmy a ciele pri rešpekte k ostatným členom vzdelávacej komunity. Učitelia našej základnej školy sprevádzajú dieťa vo voľnej hre a sebariadenom vzdelávaní za častého pobytu v záhrade, lese či dielni. Prvá európska demokratická škola Summerhill aplikujúca model slobodného vzdelávania práve oslavuje 100 rokov vynikajúcich výsledkov v oblasti emocionálnej inteligencie, sebaregulácie a sociálnych zručností. Naša základná škola je zaradená do siete škôl ministerstva školstva SR a vďaka experimentálnemu overovaniu umožní aj slovenským deťom vzdelávať sa slobodne. Viac informácií na www.SlobodnaSkola.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 223 247.

Tlačové správy

2024

  • All Posts
  • Tlačové správy 2024

2023

  • All Posts
  • Tlačové správy 2023

2022

  • All Posts
  • Tlačové správy 2022