Podporte nás

Podporte nás

Môžu nám pomôcť zmeniť svet detí a vzdelávania.
Potrebné údaje (prijímateľom je o.z., zriaďovateľ školy):
Názov: ŤAHANOVSKÁ ZÁHRADA
Sídlo: Ťahanovská 2038/74 04013 Košice – mestská časť Ťahanovce
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52101606
DIČ: 2121445953
IBAN: SK2383300000002001617474
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

1.

Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

3.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

4.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
yellow_things-55

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov: ŤAHANOVSKÁ ZÁHRADA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ťahanovská 2038/74, 04013 Košice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 52101606

5.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

1.

Riadne vyplňte daňové priznanie

2.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

3.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
yellow_things-55

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:​

Obchodné meno alebo názov: ŤAHANOVSKÁ ZÁHRADA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ťahanovská 2038/74, 04013 Košice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 52101606

4.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

1.

Riadne vyplňte daňové priznanie.

2.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

3.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
yellow_things-55

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:​

Obchodné meno alebo názov: ŤAHANOVSKÁ ZÁHRADA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ťahanovská 2038/74, 04013 Košice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 52101606

4.

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

5.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.