Údaje o prevádzkovateľovi

Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:
Meno školy
Súkromná základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
Email školy
info@slobodnaskola.sk
Telefón
+421 948 223 247
Adresa školy
Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
EDUID: 100019199
Slovakia
IČO
53577558
DIČ
2121553654
Zriaďovateľ
Ťahanovská záhrada
Právna forma: obč. združenie,
IČO: 52101606 Ťahanovská 74, 040 13, Košice
www.TahanovskaZahrada.sk
+421 911 157 038
zriadovatel@slobodnaskola.sk
Ďalšie kontakty
Platby: ekonom@slobodnaskola.sk
Webmaster: info@slobodnaskola.sk
Súťaže: sutaze@slobodnaskola.sk
Rada školy: radaskoly@slobodnaskola.sk
Partneri a podporovatelia: +421 948 948 247, office@slobodnaskola.sk
Ďalšie informácie
Číslo elektronickej schránky na Slovensko.sk: E0007198244
Riaditeľ školy: Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
Facebook: www.facebook.com/slobodnaskolask
Školské zariadenie
Súkromný školský klub detí, Jarmočná 96, Ždaňa