INŠPIRÁCIA

Inšpirácia

Demokratické školy typu Summerhill/ Sudbury Valley opisujú knihy a publikácie Svoboda učení (originál v AJ / český preklad), Respektovat a být respektován (originál v češtine) či Summerhill (originál v AJ / český preklad). V SR fungovala na týchto princípoch trnavská skupina Svetoskola, v Česku (a výrazne odlišnom legislatívnom prostredí) fungujú napríklad pražská donumfelix.cz, brnenská jezekbezklece.cz či liberecká svobodnaskola.org, ďalšie sú vo väčšine veľkých miest po celej Európe. Počas uplynulých rokov sme navštívili viaceré z nich, teda komunitné, alternatívne alebo demokratické školy v SR a ČR, a zbierali know-how čítaním aj online. Ďalšie informácie o slobodných demokratických školách nájdete napríklad aj na inovativnivzdelavani.cz, seberizenevzdelavani.cz alebo v PDF forme na webe Karlovej univerzity v Prahe. Mnoho dobrých kníh spomína web alternativni vzdelavani.cz. Mapy demokratických škôl: EUDEC, IALS, IDEC, ASDS Mapa inšpiratívných škôl

Pevne verím, že sebavzdelávanie je jediným druhom vzdelávania, aké existuje.

Dušan Dušek

Summerhill

Sudbury Valley

Isaac Asimov

Čo a kto vám chystá?

Šlabikár šťastia – Slobodné školy

Rešpekt k deťom a sebariadené vzdelávanie

Summerhill – Cesta k dobrej škole

Summerhill – celý film

D. Greenberg – Potrebuju deti spoločný základ?

Základné princípy Sudbury Valley

Sudbury Valley – Školská rada

Sudbury Valley – Súdna komisia

Zákázané vzdelanie