Dokumenty

Dokumenty

Zriaďovacia listina a dodatok č.1

Školský poriadok

Organizačný poriadok

Elektronická schránka na Slovensko.sk