Sústava škôl

PREDŠKOLSKÝ VEK

Pokiaľ rodič ostáva doma s dieťatom v predškolskom veku, štát zaňho môže platiť zdravotné poistenie, resp. poradíme ohľadom pracovno-právnych detailov. Podporujeme spoločné trávenie času školákov a ich mladších súrodencov.

DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Naša základná škola poskytne vzdelávanie aj pre žiakov druhého stupňa. Od septembra 2021 bude legálne aj domáce vzdelávanie na druhom stupni. Vítané sú u nás aj deti vzdelávané v domácom prostredí z dôvodu zdravotného znevýhodnenia na základe individuálneho učebného plánu, slovenský jazyk nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine, obmedzene aj v nemčine alebo posunkovým jazykom).

PRVÝ STUPEŇ ZŠ

Naša základná škola je zaradená do siete školských zariadení schválených ministerstvom školstva (IČO 53577558). Môžete k nám dieťa zapísať na bežnú dennú dochádzku i tzv. domáce vzdelávanie. Uvítame za partnerov aj rozličné vzdelávacie skupiny či deti zapísané na individuálnom vzdelávaní. Pre preskúšanie poskytneme materiály, inštrukcie, pravidlá i garanta s cieľom vyjsť v ústrety slobodnému sebariadenému vzdelávaniu. Všetci žiaci dostanú riadne vysvedčenie v súlade s platnou legislatívou a štátnym vzdelávacím programom. Vďaka experimentálnemu overovaniu pod odborným vedením UKF ponúkame jedinečnú príležitosť pre slobodné a sebariadené vzdelávanie.

PRESTUP NA DENNÉ / DOMÁCE VZDELÁVANIE ALEBO INÚ ZŠ

Naša škola umožňuje kedykoľvek prestúpiť z domáceho vzdelávania na denné a opačne, je možné dohodnúť sa aj na iných flexibilných formách, pokiaľ je to v záujme dieťaťa. Bez právnych komplikácií môže taktiež napríklad nastúpiť na osemročné gymnázium alebo strednú školu podľa jeho schopností.