SDS home page

Vitajte na webe Slobodnej školy Košice

Neobyčajná demokratická základná škola

zaradená do siete základných škôl
rozhodnutím min. školstva 2020/10770:9-A2200