Do Košíc prišla nová škola, jej žiaci nebudú zaťažovaní strachom ani odmenami

Slobodná demokratická škola bude od septembra aj v Košiciach Juraj a Lenka Mazákovci, rodičia troch synov nespokojní so súčasným školským systémom, sa rozhodli, že svojim deťom ponúknu niečo celkom iné, ako im dáva naše súčasné školstvo. Približne pred štyrma rokmi preto sformovali skupinu rodičov a pedagógov hľadajúcich rešpektujúce vzdelávacie modely. Riešenie našli v koncepte slobodného demokratického vzdelávania, …